Политика за защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информираме ви, че данните от личен характер, предоставени на „Autocares Iavor BusS.L., ще бъдат обработвани в нашия компютърен архив, с цел да бъде осъществено договореното обслужване. Вие можете във всеки един момент да упражните правото си на достъп до тях, тяхната промяна или блокиране, както и да се противопоставите на съхраняването им, на основание на предвиденото в Основен закон №.15/1999, като ни изпратите съобщение на следния адрес: info@wizzbus.es.