Политика за Cookies

ИЗПОЛЗВАНЕ на Cookies

Cookie e файл, който можете да свалите на компютъра си, за да имате достъп до определени web-страници. Различните Cookies позволяват в една web-страница, освен другите възможности, да се съхранява и възстановява информация относно навиците на потребителя и възможностите на системата да ползва Интернет, основавайки се на информацията, която съдържат, и формата, която използва неговият технически екип, а това позволява потребителят да бъде разпознат. Навигаторът на потребителя запаметява Cookies върху твърдия диск, единствено по време на актуалната сесия, като заема минимално място в паметта и без да уврежда компютъра. Cookies не съдържат никакъв вид специфична лична информация, а паметта им се изтрива от твърдия диск след приключване на сесията на навигатора (така наречените Cookies сесии).

По-голямата част от потребителите приемат Cookies за нещо стандартно и независимо от тях, разрешават или забраняват в настройките за сигурност временните или запаметени Cookies.

Без вашето изрично съгласие – чрез активиране на Cookies в навигатора ви, търсачката ви няма да свърже към Cookies запаметените и личните ви данни, предоставени в момента на регистрацията или закупуването.

Какви видове Cookies използва тази web-страница?

Технически Cookies: използват се за подобряване уменията на потребителя при сърфирането в web-пространството.

Cookies за анализ: тези, които, ако се използват правилно от нас или от трети лица, позволяват да се изчисли броя на потребителите и по този начин да се извърши статистическа оценка или анализ на степента на използване от страна на потребителите на оферираната услуга. За целта се анализира сърфирането в нашата web-страница, с цел да се подобри представянето на продуктите и услугите, които предлагаме.

Потребителят приема изрично, чрез използването на този сайт, обработването на информацията, събрана под формата и за целите, изложени по-горе. Освен това, заявява, че е запознат с възможността да отхвърли обработката на подобни данни и информация, отхвърляйки използването на Cookies, като за целта избира съответната  конфигурация в своя навигатор. В същото време обаче, тази опция за блокиране на Cookies във вашия навигатор може да доведе до невъзможност за пълно използване на всички функции на www.wizzbus.es.

Можете да разрешите, блокирате или елиминирате Cookies, инсталирани в техническата ви система, чрез конфигуриране на опциите в навигатора, инсталиран на компютъра ви.