Politica de cookie-uri

FOLOSIREA Cookie-urilor

Cookie este un fișier, pe care îl puteți descărca pe calculatorul dumneavoastră, ca să aveți acces la anumite pagini web. Diferitele Cookie-uri permit ca într-o anumită pagină web, în afară de celelalte posibilități, să fie stocate și apoi restaurate informații cu privire la preferințele utilizatorului și posibilitățile sistemului să folosească Internet, bazându-se pe datele conținute în aceste Cookie-uri, în vederea recunoașterii utilizatorului respectiv. Navigatorul (browser-ul) utilizatorului introduce Cookie-urile în hard discul calculatorului, numai în timpul sesiunii actuale, ocupând un loc minim în memorie și neputând dauna calculatorul. Cookie-urile nu conțin niciun fel de date personale și pot fi șterse din hard discul calculatorului după terminarea sesiunii navigatorului (așa numitele sesiuni Cookies).

Majoritatea utilizatorilor acceptă Cookie-urile ca un lucru standard , având și posibilitatea ca în reglările de securitate să permită sau să interzică Cookie-urile temporare sau cele introduse în memorie.

Fără acordul dumneavoastră explicitprin activarea Cookie-urilor în navigatorul dumneavoastră, căutătorul dumneavoastră nu va lega la respectivele Cookie-uri datele înmemorate sau datele dumneavoastră personale, puse la dispoziția în momentul înregistrării sau în momentul achiziționării.

Ce fel de Cookie-uri folosește această pagină web?

Cookie-uri tehnice: se folosesc pentru îmbunătățirea aptitudinilor utilizatorului de a face surfing în spațiul web.

Cookie-uri pentru analiză: sunt acestea care, dacă se folosesc corect de noi sau de către terțe persoane, permit să se calculeze numărul utilizatorilor în vederea efectuării unei aprecieri statistice sau analiza asupra gradului de utilizare din partea utilizatorilor a unui anumit serviciu. Analiza surfing-urilor în pagina web respectivă are ca scop îmbunătățirea prezentărilor și a serviciilor oferite de noi.

Utilizatorul acceptă în mod explicit, prin folosirea acestui site, prelucrarea datelor culese sub forma și pentru scopurile menționate mai sus. În afară de aceasta, utilizatorul declară că este informat cu privire la posibilitățile să respingă prelucrarea unor astfel de date și informații, neacceptând folosirea Cookie-urilor, cu posibilitatea de a alege în scopul acestă configurarea respectivă în navigatorul său. În același timp însă, opțiunea această pentru blocarea Cooki-urilor în navigatorul dumneavoastră, poate să ducă la imposibilitatea de a realiza un acces complet la tote funcțiile site-ului  www.wizzbus.es.

Dumneavoastră puteți permite, puteți bloca sau elimina Cookie-urile instalate în sistemul tehnic, prin configurarea opțiunilor navigatorului  instalat pe calculatorul dumneavoastră.